pl | en
Wykonuję różne grafiki – od drobnych reklam, kart okolicz­nościowych, po złożone pro­jekty – layouty, okładki książek, broszur, katalogów… Składam wszelkie publikacje i przygo­towuję je do druku.
Oferuję kompleksowe wsparcie w kreacji wizerunku – logotypu, druków akcydensowych, stron internetowych, etykiet, opa­kowań, materiałów reklamo­wych. Współpracuję ze specja­listami w dziedzinie lingwistyki i marketingu, dzięki czemu każdy mój projekt przygotowany jest profesjonalnie w każdym aspekcie.

Anna Chodoła i kropkatel.: +48 663 212 210
e-mail: info@annachodola.pl

© ikropka


Design by A. Chodoła & M. Łącka