pl | en
Wykonuję fotoreportaże z róż­nego rodzaju wydarzeń kultu­ralnych, spotkań towarzyskich oraz imprez okolicznościowych. Ponadto realizuję sesje plene­rowe. Specjalizuję się w foto­grafowaniu postaci, dlatego to one przeważnie są głównym tematem moich fotografii. Naj­większą satysfakcję sprawia mi „chwytanie momentów” – mi­miki twarzy, gestów, zdarzeń. Staram się być fotografem obecnym-niewidocznym tak, by bohaterowie moich fotografii mogli wyglądać w pełni natural­nie i czuć się najzupełniej swo­bodnie podczas pracy z nie­łatwym towarzyszem, jakim jest obiektyw.

Anna Chodoła i kropkatel.: +48 663 212 210
e-mail: info@annachodola.pl

© ikropka


Design by A. Chodoła & M. Łącka